Project Description

TƯ VẤN

 • Tư vấn thiết kế và thẩm định các dự án trong lĩnh vực chống ăn mòn.
 • Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống bảo vệ catot cho các đường ống, bể chứa.
 • Tư vấn thiết kế, khảo sát và thi công các hệ thống bảo vệ catôt bằng dòng ngoài, bằng anot hy sinh…
 • Chế tạo, cung cấp các loại anot hy sinh phục vụ chống ăn mòn cho các đuờng ống, bể chứa.
 • Tư vấn và cung cấp các phụ gia, hóa phẩm ức chế ăn mòn, chất diệt khuẩn, chất chống cặn, chống hà…
 • Cung cấp các hệ sơn phủ chống an mòn cho các trang thiết bị, kết cấu kim loại.
 • Nghiên cứu lựa chọn vật liệu cho thiết bị, đuờng ống, bể chứa trong các điều kiện làm việc khác nhau.
 • Kiểm định trên cơ sở phân tích rủi ro (Risk Based Inspection – RBI) trong công tác kiểm soát và bảo duỡng cơ sở hạ tầng để đảm bảo tính toàn vẹn của thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí, kiểm tra khả năng làm việc còn lại của trang thiết bị.
 • Xử lý làm sạch bề mặt ngoài thiết bị, đuờng ống, bể chứa truớc khi sơn phủ cho các bồn bể, tàu chở dầu, giàn khoan, tanks chứa dầu.
 • Sơn dặm vá cho các đuờng ống, kết cấu, thiết bị, bồn bể.
 • Cung cấp giải pháp quản lý chống ăn mòn và Công nghệ chống ăn mòn.

GIA CÔNG