Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại, hợp kim dưới tác dụng của các chất trong môi trường.

Tùy vào môi trường và cơ chế của sự ăn mòn kim loại mà người ta chia nó ra làm 2 dạng chính, bao gồm:

– Ăn mòn hóa học: Là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại phản ứng trực tiếp với các chất oxi hóa trong môi trường mà không có xuất hiện dòng điện. Nó thường xảy ra ở các lò đốt và các vật dụng trong cuộc sống hàng ngày thường xuyên tiếp xúc hơi nước, oxy.

– Ăn mòn điện hóa học : Là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại bị ăn mòn bởi dung dịch chất điện li và có sự xuất hiện dòng điện.